top of page

Veneers

Please note:
These are scans of the real veneers we have in stock
and each piece is different.
The scan and the different types of monitors mean that the
colours are not accurate and are for guidance only.

Faner

Vänligen notera:
Det här är genomsökningar av de riktiga fanerna vi har i lager
och varje bit är annorlunda.
Skanningen och de olika typerna av skärmar innebär att
färgerna är inte korrekta och är endast vägledande.
bottom of page